Idag skriver jag om debatten som stormat kring Happy happy senaste veckorna i DN. Läs HÄR och kom sen till ABF-huset på Sveav 41 ikväll kl 18 och diskutera vidare. Varför väcker detta med skilsmässa sådan upprördhet?

Utdrag ur artikeln här:

”Ett återkommande tema bland kritikerna har varit ett ifrågasättande av vårt moderskap, att vi inte framstått som tillräckligt skuldtyngda gentemot våra barn när vi beskrivit vår glädje över skilsmässan. Det är en effektiv och väl beprövad strategi att angripa kvinnor för deras dåliga moderskap så fort de hävdar åsikter eller längtan som inte inkluderar kärnfamiljen.

Redan för 90 år sedan då kvinnor stred för rösträtten var huvudlinjen i kritiken att dessa kvinnor var egoistiska och att deras rösträttskamp skedde på bekostnad av barnen och deras familjer. Barbro Hedvall beskriver i sin nyutkomna bok ”Vår rättmätiga plats; om kvinnornas kamp för rösträtt” om förlöjligandet som drabbade dessa kvinnor. Karikatyrteckningar av gråtande barn som ropade efter mamma medan hon stod på barrikaderna och skrek om kvinnors rösträtt publicerades i såväl tidningar som på affischer.

I dag är det 2011 och det har varit möjligt för kvinnor att skilja sig utan särskild anledning sedan 1915. Ändå ser vi i kritiken kring ”Happy, happy” att moderskapet fortfarande är tyngt med ett helt annat slags skuldbagage än faderskapet. Desto viktigare att lyfta fram detta i ljuset och granska och analysera varför det fortfarande är så olika för män och kvinnor.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *